สัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง ภาค 3

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2205
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง ภาค 3

Post by matthana_tu » Fri Jul 12, 2019 11:35 am

สัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง ภาค 3
Attachments
ช.8.2562ลว12072562.pdf
(34.38 KiB) Downloaded 139 times

Post Reply

Return to “สัญญาเช่า”