สัญญาจ้างโครงการจัดพิธีการวันสำคัญของชาติเเละกิจกรรมของหน่วยงาน

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1224
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาจ้างโครงการจัดพิธีการวันสำคัญของชาติเเละกิจกรรมของหน่วยงาน

Post by matthana_tu » Mon Sep 30, 2019 10:51 am

สัญญาจ้างโครงการจัดพิธีการวันสำคัญของชาติเเละกิจกรรมของหน่วยงาน
จ.61/2562(สลธ.) ลว 30/09/2562
Attachments
จ.61.2562ลว30.09.2562.pdf
(32.38 KiB) Downloaded 67 times

Post Reply

Return to “สัญญาจ้าง”