สัญญาจ้างโครงการต้อนรับอาคันตุกะ โดยการจัดทำเครื่องใช้สำหรับการประชุมเเละจัดทำของที่ระลึก

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1224
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาจ้างโครงการต้อนรับอาคันตุกะ โดยการจัดทำเครื่องใช้สำหรับการประชุมเเละจัดทำของที่ระลึก

Post by matthana_tu » Mon Sep 30, 2019 9:43 am

สัญญาจ้างโครงการต้อนรับอาคันตุกะ โดยการจัดทำเครื่องใช้สำหรับการประชุมเเละจัดทำของที่ระลึก
จ.57/2562(สลธ.) ลว 30/09/2562
Attachments
จ.57.2562ลว30.09.2562.pdf
(33.85 KiB) Downloaded 65 times

Post Reply

Return to “สัญญาจ้าง”