สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1217
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Post by matthana_tu » Mon Sep 30, 2019 3:10 pm

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Attachments
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ.1-2562(สลธ).pdf
(33.59 KiB) Downloaded 100 times

Post Reply

Return to “สัญญาจ้าง”