สัญญาจ้างโครงการนิทรรศการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภารกิจ สทนช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Post Reply
matthana_tu
Posts: 716
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาจ้างโครงการนิทรรศการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภารกิจ สทนช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Post by matthana_tu » Fri Sep 27, 2019 3:46 pm

สัญญาจ้างโครงการนิทรรศการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภารกิจ สทนช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จ.50/2562 ลว 27.09.2562
Attachments
จ.50.2562ลว27092562.pdf
(33.71 KiB) Downloaded 29 times

Post Reply

Return to “สัญญาจ้าง”