สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 (สลธ.) ซื้อขายอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบภายนอก ขนาด 1 TB และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 716
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 (สลธ.) ซื้อขายอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบภายนอก ขนาด 1 TB และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ

Post by matthana_tu » Mon Jul 01, 2019 11:30 am

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 (สลธ.) ซื้อขายอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบภายนอก ขนาด 1 TB และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ

Post Reply

Return to “สัญญาซื้อ”