สัญญาซื้อขายเรือตรวจการณ์ชนิดเครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard Motor)ฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 715
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาซื้อขายเรือตรวจการณ์ชนิดเครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard Motor)ฯ

Post by matthana_tu » Thu Aug 08, 2019 3:11 pm

สัญญาซื้อขายเรือตรวจการณ์ชนิดเครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard Motor) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี กำลังวเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า
Attachments
สัญญาซื้อขายเรือตรวจการณ์ชนิดเครื่องยนต์ติดท้ายฯ.pdf
(34.28 KiB) Downloaded 35 times

Post Reply

Return to “สัญญาซื้อ”