สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ

Post by nahathai » Fri May 31, 2019 4:24 pm

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ
Attachments
สัญญาซ.7-2562(สลธ.).pdf
(3.24 MiB) Downloaded 79 times

Post Reply

Return to “สัญญาซื้อ”