สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจัดการสำนักงาน และ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2 รายการ

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจัดการสำนักงาน และ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2 รายการ

Post by nahathai » Thu Apr 04, 2019 9:00 am

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมจัดการสำนักงาน และ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2 รายการ
Attachments
ซ.3.pdf
(675.59 KiB) Downloaded 61 times

Post Reply

Return to “สัญญาซื้อ”