สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออหแบบเเละผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เเละอื่นๆจำนวน 2 รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2143
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออหแบบเเละผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เเละอื่นๆจำนวน 2 รายการ

Post by matthana_tu » Mon Sep 30, 2019 3:42 pm

สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออหแบบเเละผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เเละอื่นๆจำนวน 2 รายการ
ซ.12/2562 ลว 30.09.2562
Attachments
ช.12.2562ลว30.09.2562.pdf
(32.79 KiB) Downloaded 115 times

Post Reply

Return to “สัญญาซื้อ”