ราคากลาง เช่ารถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สู.สุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์

Post Reply

Post Reply

Return to “ราคากลางเช่า”