ราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์

Post by nahathai » Wed Jan 09, 2019 10:49 am

ราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 9 คัน
Attachments
ราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 9 คัน.pdf
(108.58 KiB) Downloaded 135 times

Post Reply

Return to “ราคากลางเช่า”