ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2144
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Post by matthana_tu » Wed Feb 20, 2019 8:33 am

ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Attachments
แบบ บก 04 ICT.pdf
(163.15 KiB) Downloaded 66 times

Post Reply

Return to “ราคากลางจ้าง”