ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 14 รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2144
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 14 รายการ

Post by matthana_tu » Tue Aug 27, 2019 5:48 pm

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 14 รายการ
Attachments
แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑืโฆษณาฯ 14 รายการ.pdf
(103.97 KiB) Downloaded 54 times

Post Reply

Return to “ราคากลางซื้อ”