ราคากลางเรือตรวจการณ์ชนิดเครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard Motor) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซีฯ

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ราคากลางเรือตรวจการณ์ชนิดเครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard Motor) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซีฯ

Post by nahathai » Thu Jun 20, 2019 4:18 pm

ราคากลางเรือตรวจการณ์ชนิดเครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard Motor) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า (183 กิโลวัตต์) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ
Attachments
บก 06 เรือตรวจการณ์.pdf
(104.5 KiB) Downloaded 182 times

Post Reply

Return to “ราคากลางซื้อ”