ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ

Post by nahathai » Thu Apr 18, 2019 2:36 pm

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ
Attachments
บก 06 ครุภัณฑ์สำนักงานและอื่นๆ 3 รายการ.pdf
(113.71 KiB) Downloaded 167 times

Post Reply

Return to “ราคากลางซื้อ”