นร 0101/ว2610 เรื่องขอเเจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562

Post Reply
pronpimon
Posts: 43
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:46 pm

นร 0101/ว2610 เรื่องขอเเจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562

Post by pronpimon » Wed Nov 07, 2018 4:04 pm

สำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องขอเเจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ
Attachments
สทนช.2447.pdf
(1.29 MiB) Downloaded 323 times

Post Reply

Return to “กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ”