ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Post by nahathai » Fri Jul 05, 2019 2:08 pm

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Attachments
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารสทนช.pdf
(156.55 KiB) Downloaded 264 times

Post Reply

Return to “ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”