ประกาศประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ ๔

Post Reply

Post Reply

Return to “ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”