ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB.สทนช.-ซ.1/2562

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB.สทนช.-ซ.1/2562

Post by nahathai » Tue Jan 08, 2019 1:33 pm

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB.สทนช.-ซ.1/2562
Attachments
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
(147.37 KiB) Downloaded 137 times

Post Reply

Return to “ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”