ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทางสื่อโทรทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วย

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทางสื่อโทรทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วย

Post by nahathai » Thu Dec 27, 2018 4:05 pm

ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทางสื่อโทรทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.สทนช.-จ.3-2562
Attachments
1..pdf
(1.25 MiB) Downloaded 112 times

Post Reply

Return to “ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”