ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความเชิงวิเคราะห์งานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทางสื่อออนไลน์ ปีงบป

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความเชิงวิเคราะห์งานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทางสื่อออนไลน์ ปีงบป

Post by nahathai » Fri Dec 14, 2018 12:08 pm

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความเชิงวิเคราะห์งานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทางสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Attachments
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความเชิงวิเคราะห์งานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทางสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
(136.87 KiB) Downloaded 108 times

Post Reply

Return to “ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”