ประกาศแผนจ้างจัดทำระบบจอภาพแสดงผลข้อมูลบริหารจัดการน้ำ สทนช.ภาค ระยะที่ ๑ จำนวน ๔ ชุด

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1224
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนจ้างจัดทำระบบจอภาพแสดงผลข้อมูลบริหารจัดการน้ำ สทนช.ภาค ระยะที่ ๑ จำนวน ๔ ชุด

Post by matthana_tu » Thu Sep 12, 2019 2:33 pm

ประกาศแผนจ้างจัดทำระบบจอภาพแสดงผลข้อมูลบริหารจัดการน้ำ สทนช.ภาค ระยะที่ ๑ จำนวน ๔ ชุด
Attachments
ประกาศแผนจ้างจัดทำระบบจอภาพฯ.pdf
(56 KiB) Downloaded 76 times

Post Reply

Return to “ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง”