ประกาศแผนโครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติงานการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม และการดำเนินงานฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1224
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนโครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติงานการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม และการดำเนินงานฯ

Post by matthana_tu » Fri Aug 09, 2019 7:38 am

ประกาศแผนโครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติงานการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม และการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ
Attachments
ประกาศแผนโครงการฯ แก้ไขภาวะน้ำแล้ง.pdf
(61.46 KiB) Downloaded 83 times

Post Reply

Return to “ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง”