ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Post by nahathai » Mon May 27, 2019 6:33 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Attachments
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน BigData.pdf
(62.98 KiB) Downloaded 136 times

Post Reply

Return to “ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง”