ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) พัฒนาระบบเครือข่ายฯ

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) พัฒนาระบบเครือข่ายฯ

Post by nahathai » Mon May 27, 2019 6:30 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Attachments
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน Data Center.pdf
(69.3 KiB) Downloaded 116 times

Post Reply

Return to “ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง”