ร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการปฏิบั

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการปฏิบั

Post by nahathai » Wed Jun 20, 2018 10:22 pm

ร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการปฏิบัติการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระยะเริ่มต้น สนับสนุนศูนย์บัญชาการน้ำแห่งชาติ
Attachments
ร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการปฏิบัติการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระยะเริ่มต้น สนับสนุนศูนย์บัญชาการน้ำแห่งชาติ.pdf
(4.97 MiB) Downloaded 231 times
ขอบเขตงานจัดทำระบบคลังข้อมูล.pdf
(9.95 MiB) Downloaded 214 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2562”