ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Post by nahathai » Tue Jun 25, 2019 5:29 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Attachments
16. ข้อ 1.16 เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง.pdf
(308.06 KiB) Downloaded 186 times
1. ข้อ 1.1 ร่างขอบเขตของงาน _TOR2.pdf
(173.6 KiB) Downloaded 173 times
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สทนช.pdf
(898.68 KiB) Downloaded 167 times
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สทนช.pdf
(149.74 KiB) Downloaded 178 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2562”