ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยฯ

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยฯ

Post by nahathai » Fri Jun 21, 2019 4:23 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Attachments
สรุปขอบเขตของงาน.pdf
(69.71 KiB) Downloaded 177 times
TOR_DataCenter.pdf
(268.34 KiB) Downloaded 170 times
ร่างประกวดราคาโครงการ Data center.pdf
(135.92 KiB) Downloaded 150 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2562”