ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)ฯ

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)ฯ

Post by nahathai » Fri Jun 21, 2019 4:21 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน กทม.
Attachments
สรุปขอบเขตงาน.pdf
(89.54 KiB) Downloaded 117 times
ร่างปรกวดราคาโครงการ Big Data.pdf
(106.73 KiB) Downloaded 120 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2562”