ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์

Post by nahathai » Thu Jan 10, 2019 7:33 pm

ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 9 คัน
Attachments
ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
(787.86 KiB) Downloaded 151 times
เงื่อนไขเฉพาะ.pdf
(96.76 KiB) Downloaded 143 times
ขอบเขตงาน.PDF
(3.09 MiB) Downloaded 142 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2562”