ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb.สทนช.-ซ.1-2562

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb.สทนช.-ซ.1-2562

Post by nahathai » Thu Dec 27, 2018 3:44 pm

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb.สทนช.-ซ.1-2562
Attachments
(E-BID~1.PDF
(756.48 KiB) Downloaded 193 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2562”