ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ครั้งที่ 2

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ครั้งที่ 2

Post by nahathai » Mon Jul 01, 2019 2:25 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
Attachments
16. ข้อ 1.16 เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง.pdf
(308.06 KiB) Downloaded 271 times
1. ข้อ 1.1 ร่างขอบเขตของงาน _TOR 01.07.62.pdf
(183.2 KiB) Downloaded 289 times
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ.pdf
(832.45 KiB) Downloaded 285 times
ร่างประกาศจ้างก่อสร้างอาคารฯ.pdf
(163.09 KiB) Downloaded 286 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2562”