หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

Post Reply
administrator
Site Admin
Posts: 38
Joined: Fri Mar 30, 2018 12:19 pm

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

Post by administrator » Sat Oct 06, 2018 3:30 pm

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
Attachments
เอกสาร 5 - ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล.docx
(13.16 KiB) Downloaded 221 times
เอกสาร 4-เค้าโครงผลงาน.doc
(45 KiB) Downloaded 210 times
เอกสาร 3-แบบผลงานย้อนหลัง 3 ปี.doc
(36 KiB) Downloaded 210 times
เอกสาร 2 -แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เลข 2).doc
(57.5 KiB) Downloaded 206 times
เอกสาร 1 -แบบพิจารณาคุณสมบัติ.doc
(53 KiB) Downloaded 216 times

Post Reply

Return to “ข่าวการบริหารทรัพยากรบุคคล”