ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารส

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารส

Post by nahathai » Mon Aug 06, 2018 6:24 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Attachments
TOR-จ้างโครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูล.pdf
(1.25 MiB) Downloaded 241 times
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
(725.65 KiB) Downloaded 208 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2561”