ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ Work Station และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ Work Station และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Post by nahathai » Thu Jul 19, 2018 6:44 pm

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ Work Station และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Attachments
รายงานผลพิจารณา.pdf
(1.48 MiB) Downloaded 193 times
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
(4.41 MiB) Downloaded 185 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2561”