ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการปฏิบัติการบริหา

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการปฏิบัติการบริหา

Post by nahathai » Wed Jul 18, 2018 6:56 pm

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการปฏิบัติการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระยะเริ่มต้น สนับสนุนศูนย์บัญชาการน้ำแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Attachments
รายงานผล+ประกาศ+ร่าง.pdf
(5.57 MiB) Downloaded 176 times
TOR-DATA_CENTER-25610712.pdf
(1010.21 KiB) Downloaded 237 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2561”