ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ work station และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ work station และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

Post by nahathai » Tue Jul 03, 2018 6:32 pm

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ work station และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Attachments
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ work station และอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
(5.28 MiB) Downloaded 151 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2561”