ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว ฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2205
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว ฯ

Post by matthana_tu » Mon May 03, 2021 1:58 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
Attachments
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สทนช.2.pdf
(146.38 KiB) Downloaded 98 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2561”