รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 ตำแหน่ง

Post Reply
administrator
Site Admin
Posts: 38
Joined: Fri Mar 30, 2018 12:19 pm

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 ตำแหน่ง

Post by administrator » Thu May 10, 2018 6:01 pm

doc12078420180510162104.pdf
เอกสารประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
(4.4 MiB) Downloaded 2856 times
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยตำแหน่งที่จะรับโอน
1. ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนายช่างภาพ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

Post Reply

Return to “ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน”