รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 17 ตำแหน่ง

Post Reply
administrator
Site Admin
Posts: 38
Joined: Fri Mar 30, 2018 12:19 pm

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 17 ตำแหน่ง

Post by administrator » Fri Jun 08, 2018 9:39 pm

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญจำนวน 17 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
3. นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
4. นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
5. นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
6. นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
7. นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
8. วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
9. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
10. เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
11. นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
12. วิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
13. นักอุทกวิทยา ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
15. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
16. นายช่างภาพ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
17. เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
Attachments
11.06.2018.pdf
เอกสารแนบ
(446.46 KiB) Downloaded 1422 times

Post Reply

Return to “ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน”