คู่มือปฏิบัติงานพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

คู่มือปฏิบัติงานพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Post by nahathai » Thu Apr 19, 2018 2:51 pm

คู่มือปฏิบัติงานพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Attachments
คู่มือปฏิบัติงานพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf
(23.05 MiB) Downloaded 96 times
บันทึกข้อความ.pdf
(401.98 KiB) Downloaded 77 times

Post Reply

Return to “คู่มืองานด้านพัสดุ”