หนังสืแจ้งเวียน สลธ. 1414-2565 ลว 13 กย. 2565 ร่างสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา)

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2288
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

หนังสืแจ้งเวียน สลธ. 1414-2565 ลว 13 กย. 2565 ร่างสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา)

Post by matthana_tu » Fri May 12, 2023 1:38 pm

หนังสืแจ้งเวียน สลธ. 1414-2565 ลว 13 กย. 2565 ร่างสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา)
Attachments
สลธ.1414-2565 ลว. 13 กย. 2565 เวียนร่างสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) สทนช..pdf
(1.37 MiB) Downloaded 76 times

Post Reply

Return to “คู่มืองานด้านพัสดุ”