คู่มือปฏิบัติงานระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

คู่มือปฏิบัติงานระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Post by nahathai » Thu Apr 19, 2018 3:56 pm

คู่มือปฏิบัติงานระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Attachments
คู่มือปฏิบัติงานระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf.pdf
(15.81 MiB) Downloaded 192 times
บันทึกข้อความ.pdf
(401.98 KiB) Downloaded 143 times

Post Reply

Return to “คู่มืองานด้านพัสดุ”