รวบรวมข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐระเบียบกระทรวงกา

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

รวบรวมข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐระเบียบกระทรวงกา

Post by nahathai » Thu Apr 19, 2018 2:56 pm

รวบรวมข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และกฏกระทรวง พ.ศ.2560
Attachments
บันทึกข้อความ.pdf
(401.98 KiB) Downloaded 189 times
รวบรวมข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และกฏกระทรวง พ.ศ.2560.pdf
(13.87 MiB) Downloaded 207 times

Post Reply

Return to “คำสั่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ”