รวบรวมหนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

รวบรวมหนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา

Post by nahathai » Thu Apr 19, 2018 3:00 pm

รวบรวมหนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และกฏกระทรวง พ.ศ.2560
Attachments
บันทึกข้อความ.pdf
(401.98 KiB) Downloaded 232 times
รวบรวมหนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และกฏกระทรวง พ.ศ.2560.pdf
(18.49 MiB) Downloaded 255 times

Post Reply

Return to “คำสั่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ”