ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๙ คัน

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2238
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๙ คัน

Post by matthana_tu » Fri Mar 29, 2024 4:44 pm

ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๙ คัน
Attachments
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร.pdf
(210.72 KiB) Downloaded 8 times

Post Reply

Return to “(o15) ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2567”