ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอน

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2238
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอน

Post by matthana_tu » Mon Jan 08, 2024 6:02 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 และงานประกอบ
ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Attachments
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสทนช.3 ด้วยวิธี e-bidding.pdf
(222.88 KiB) Downloaded 28 times

Post Reply

Return to “(o15) ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2567”