สัญญาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ของ สทนช.๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2240
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ของ สทนช.๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post by matthana_tu » Thu Apr 25, 2024 1:26 pm

สัญญาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ของ สทนช.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Attachments
เช่ารถ.pdf
(86.64 KiB) Downloaded 107 times

Post Reply

Return to “(o15) สัญญา”