ประกวดประกาศราคาจ้างโครงการจ้างพิมพ์บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2205
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกวดประกาศราคาจ้างโครงการจ้างพิมพ์บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ

Post by matthana_tu » Thu Sep 28, 2023 3:14 pm

ประกวดประกาศราคาจ้างโครงการจ้างพิมพ์บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Attachments
ประกาศประกวดราคาจ้างโคารงการจ้างพิมพ์บัตรฯ.pdf
(198.87 KiB) Downloaded 32 times

Post Reply

Return to “ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”